Amsterdam groeit weer

Nadat de bevolkingsgroei in 2020, het jaar waarin het corona virus voor een pandemie zorgde, stagneerde, neemt sinds 2021 het aantal inwoners in Amsterdam weer toe. Op 1 januari 2022 telde de stad 881.933 inwoners, bijna 9.500 meer dan een jaar eerder. In 2050 zal het aantal inwoners gestegen zijn tot 1.070.000, een groei van 21 procent.

Die groei is niet evenredig verdeeld over de verschillende wijken in de stad. Wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden groeien sterker dan wijken waar geen plaats is voor woningbouw. Daarnaast is de groei afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van de wijk. Zo zal het aantal geboortes lager zijn in wijken waar veel zestigers wonen dan in wijken waar zich juist veel dertigers hebben gevestigd.

Sinds 2014 is het binnenlands vertrek uit de stad flink toegenomen. Net als in de jaren vóór corona zijn buitenlandse migratie én een geboorteoverschot de belangrijkste motors achter de bevolkingstoename. Of de stad ook in de toekomst veel nieuwe inwoners vanuit het buitenland zal ontvangen, is afhankelijk van wereldwijde gebeurtenissen zoals crises en conflicten, maar ook lokale ontwikkelingen, zoals de werkgelegenheid en de beschikbaarheid van woonruimte. Er zijn volop woningbouwplannen voor de stad, maar ook hier is het onzeker in hoeverre alle plannen gerealiseerd kunnen worden. In de nieuwe bevolkingsprognose gaat OIS ervan uit dat er tussen 2022 en 2050 114.000 woningen bij komen.

Als we kijken naar de stadsdelen, zal de bevolking het sterkst toenemen in Oost, waar het inwonertal stijgt van 143.006 in 2022 naar 190.991 in 2050. De sterke toename van de bevolking in Oost is het met name gevolg van de verdere woningbouw in de wijken IJburg Oost en Omval/Overamstel. IJburg Oost had in 2022 nog maar weinig bewoners, zoals blijkt uit de kaart die het bewoonde gebied laat zien. De relatieve toename van de bevolking in stadsdeel Oost bedraagt 34 procent tussen 2022 en 2050. Dat is minder sterk dan in Zuidoost (+36 procent), Noord (+42 procent) en Westpoort (+ 336 procent).

Als we kijken naar de ontwikkeling op het niveau van de 22 gebieden van Amsterdam, zien we dat IJburg, Zeeburgereiland de sterkste relatieve groei zal doormaken. Hier wonen in 2050 2keer zoveel inwoners als in 2022: het inwonertal neemt toe van 29.474 naar 59.127 (+101%). Vervolgens is het Oud-Noord waar het inwonertal het sterkst toeneemt: daar bedraagt de groei tot 2052 91 procent.